Dergi Kurulları

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ / EDITOR IN CHIEF

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Keskin, zekikeskin1974@hotmail.com

Gaziantep Islam Science And Technology University Faculty of Islamic Sciences, Gaziantep, TÜRKİYE

EDİTÖR / EDITOR

 Dr. Öğr. Üyesi Zeki Keskin, zekikeskin1974@hotmail.com

Gaziantep Islam Science And Technology University Faculty of Islamic Sciences, Gaziantep, TÜRKİYE

EDİTÖR YARDIMCILARI / EDITOR ASSISTANS

Doç. Dr Mehmet Demirci, hmehmetdemirci@hotmail.com

Erciyes University, Faculty of Theology, Kayseri, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özaktan, fatihozaktan@hotmail.com

Afyon Kocatepe University, Faculty of Theology, Afyonkarahisar, TÜRKİYE

ALAN EDİTÖRLERİ/ FIELD EDITORS

Doç. Dr. Harun ABACI, harunabaci@pau.edu.tr

Pamukkale University, Faculty of Theology Denizli, TÜRKİYE

Doç. Dr. Faruk Özdemir, fozdemir@sinop.edu.tr

Sinop University, Faculty of Theology, Sinop, TÜRKİYE

İNGİLİZCE DİL EDİTÖRÜ / ENGLISH LANGUAGE EDITOR

Ömer Faruk Şen, omerr.f.sen@gmail.com

ARAPÇA DİL EDİTÖRÜ/ARABIC LANGUAGE EDITOR

Öğr. Gör. Ahmet Ensar Kahraman

Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Afyon Kocatepe University Faculty of Islamic Sciences  Afyonkarahisar/TÜRKİYE ahmetensar06417@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-6133-2509

FRANSIZCA DİL EDİTÖRÜ/ FRENCH LANGUAGE EDITOR

Betül Demirel, betuldemirel@outlook.com