Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
 • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
 • Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 • Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 • Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
 • Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.

Yazar Rehberi

Yazım Kuralları

 • Tafsir Dergisi, ulusal hakemli akademik bir dergi olup yılda iki sayı elektronik olarak yayımlanır. Gerektiği durumlarda bu sayıların dışında özel veya ek sayılar yayımlanabilir. Tefsir ve Kur’an İLE ilgili araştırma makalesi, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi bilimsel çalışmaları yayımlar. Derginin kapsamına Tefsir, Tefsir Usûlü, Tefsir Tarihi, Kıraat ve Kur’an araştırmaları girmektedir.
 • Dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş olmamalıdır. Lisansüstü tezlerden üretilen yazılar ile sempozyum bildirileri ise makale başında etik beyana yer verilerek dergi sistemine yüklenebilir.
 • Örnek: Bu çalışma … tarihinde sunduğumuz/tamamladığımız … başlıklı yüksek lisans tezi/doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır. /This article is extracted from my master thesis/doctorate dissertation entitled “…”, (Master Thesis/PhD Dissertation, ….. University, İstanbul/Turkey, 2020).

 • Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda etik kurul onayı alınmalı ve bu onay (kurul adı, tarih ve sayı no) çalışmanın ilk sayfası ile yöntem kısmında zikredilmelidir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalar için derginin Etik İlkeler ve Yayın Politikası'nı inceleyiniz.
 • Dergide Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılar yayımlanabilmektedir. Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.
 • Makalelerin hacmi en az 3.000, en fazla 10.000 kelime olmalıdır (öz, abstract, kaynakça ve ek hariç). Makalenin başında 250-400 kelimelik Türkçe Öz ve İngilizce Abstract, en az 5 kelimelik Türkçe anahtar kelime ve İngilizce keywords ile Türkçe ve İngilizce başlıklara yer verilmelidir.
 • Öz/Abstract kısmında; araştırmanın konu, kapsam, önem, amaç ve yöntem gibi temel metodolojik çerçevesi belirtilmeli, ulaşılan sonuç ve yararlanılan kaynaklara ise değinilmemelidir. Öz/Abstract tek paragraf hâlinde yazılmalıdır. Öz kısmında yer alan Türkçe olmayan özel isim (din, mezhep, şahıs, sûre vb.), kitap adı ve kavramların yazımında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nin (Bk. https://islamansiklopedisi.org.tr) kullanımına uyulmalıdır. İngilizce (abstract ve keywords) metninde yer alan özel isimler, kitap adları ve kavramların yazımında ise Encyclopaedia of Islam'ın 3. edisyonu dikkate alınmalıdır.
 • Metin içinde atıf yapılan eserler, KAYNAKÇA başlığı altında aşağıdaki formatta metnin sonuna eklenmelidir. Arapça makalelerin sonunda latin harfleriyle KAYNAKÇA bulunmak zorundadır. Arapça makalelerin dipnotlarının ve kaynakça bölümünün nasıl oluşturulması gerektiği ile ilgili örnek belge için tıklayınız.
 • Hakem süreci tamamlanan birden fazla yazarlı çalışmaların sonunda katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanına yer verilmelidir. (bkz. Makale Yazım Şablonu) Ayrıca çıkar çatışması beyan formu doldurularak sisteme yüklenmelidir. Çıkar çatışması beyan formu için tıklayınız.
 • Tafsir Dergisi makale yazımında uluslararası uygunluk açısından Zotero, Mendeley ya da Endnote kullanımını önermektedir.

Yazılar, dergi sistemine yüklenirken aşağıdaki özelliklere göre düzenlenmelidir:

 1. Microsoft Word programında yazılmalıdır.
 2. Metin yazı tipi Türkçe ve İngilizce için Cambria Font; Arapça için Tradational Naskholmalıdır.
 3. Makalede kullanılan atıf sistemi, İsnad Atıf Sistemi 2. edisyona (Dipnotlu) uygun olmalıdır. İsnad Atıf Sistemi için tıklayınız.
 4. Sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
 5. Örnek makale yazım şablonu için tıklayınız.

Kenar Boşlukları

Üst

4 cm

Alt

4 cm

Sol

3,5 cm

Sağ

3,5 cm

 

Öz ve Abstract

 

Hizalama:

Yaslanmış

Özel Girinti:

Yok

Aralık

Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk

Satır Aralığı:

Tek Satır

Yazı Boyutu:

10 Punto

 

Metin

Hizalama:

Yaslanmış

Özel Girinti:

İlk satır 1 cm

Aralık:

Önce: 3 nk, Sonra: 3 nk

Satır Aralığı:

Tek Satır

Yazı Boyutu:

10 Punto

 

Dipnot

Hizalama:

Yaslanmış

Özel Girinti:

Asılı: 0,5 cm

Aralık:

Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk

Satır Aralığı:

Tek Satır

Yazı Boyutu:

8 Punto

Dipnotların paragraf girintisi asılı 0,5 aralığında olup, ilk satırda boşluk ve TAP tuşuna basılarak bütün kaynaklar hizalandırılmalı, iki yana yaslı, satır aralığı tek olmalıdır.

Kaynakça

Hizalama:

Yaslanmış

Özel Girinti:

Asılı: 1 cm

Aralık:

Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk

Satır Aralığı:

Tek Satır

Yazı Boyutu:

10 Punto

 

Makaleler

Varsayılan bölüm politikası

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.