Dergi Hakkında

 Dergi Hakkında

2021 yılında yayımlanmaya başlayan Tafsir Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında, yılda iki sayı olarak yayımlanan ulusal hakemli akademik bir elektronik dergidir.

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde iThenticate yazılımı aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Dergimizde maksimum benzerlik oranı, %25 olarak kabul edilmektedir.

Yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Makale Kabul Tarihleri: Haziran Sayısı İçin: 1 Ocak -15 Mayıs & Aralık Sayısı İçin: 1 Temmuz  -15 Kasım

YÖNETİM YERİ ve ADRESİ / EXECUTIVE OFFICE

Erciyes Universitesi, İlahiyat Fakültesi, 38030, Kayseri, TURKEY

Erciyes University, Faculty of  Theology, 38030, Kayseri, TURKEY

erdoganp@erciyes.edu.tr

Tel: 0-506 375 00 75   

SAHİBİ ve YAYINCI/ OWNER and PUBLISHER

Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı, erdoganp@erciyes.edu.tr

Erciyes University, Faculty of  Theology, Kayseri, TURKEY

SORUMLU MÜDÜR / RESPONSIBLE MANAGER

Prof. Dr. Hayati Aydın, aydinhayati@yyu.edu.tr

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of  Theology, Van, TURKEY

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ / EDITOR IN CHIEF

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Keskin, zekikeskin1974@hotmail.com

Gaziantep Islam Science And Technology University Faculty of Islamic Sciences, Gaziantep, TÜRKİYE

EDİTÖR / EDITOR

 Dr. Öğr. Üyesi Zeki Keskin, zekikeskin1974@hotmail.com

Gaziantep Islam Science And Technology University Faculty of Islamic Sciences, Gaziantep, TÜRKİYE

 YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Celil Kiraz, ckiraz@uludag.edu.tr

Bursa Uludağ University, Faculty of Theology, Bursa, TURKEY  

Prof. Dr. Mehmet Çiçek, mehmet.cicek@kocaeli.edu.tr

Kocaeli University, Faculty of Theology, Kocaeli, TURKEY

Prof. Dr. Abdullah Kahraman, a.kahraman69@hotmail.com

Marmara University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Prof. Dr. Kerim Buladı, kerim.buladi@istanbul.edu.tr

İstanbul University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

  Prof. Dr. İsmail Karagöz, ismailkaragöz1954@gmail.com

Düzce University, Faculty of Theology, Düzce, TURKEY

Prof. Dr. M. Akif Koç, koc@divinity.ankara.edu.tr

Ankara University, Faculty of Theology, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. Burhan Baltacı, baltaci@kastamonu.edu.tr

Kastamonu University, Faculty of Theology, Kastamonu, TURKEY

Prof. Dr. Abdurrahman Candan, abdurrahman.candan@hbv.edu.tr

Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Theology, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. Muammer Erbaş, muammer.erbas@deu.edu.tr

Dokuz Eylül University, Faculty of Theology, İzmir, TURKEY

Doç. Dr. Şaban Karasakal, sabankarasakalibu.edu.tr

Bolu Abant, İzzet Baysal University, Faculty of Theology, Bolu, TURKEY

Doç. Dr. Aydın Temizer, aydin73@gmail.com

Marmara University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Doç. Dr. Muhammed Coşkun, muhammed.coskun@marmara.edu.tr

Marmara University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Doç. Dr. Muhammed Abay, abay@marmara.edu.tr

Marmara University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Doç. Dr. Avnullah Ateş, enes.ates@bileceik.edu.tr

Bilecik Şeyh Edebali University, Faculty of Islamic Sciences, Bilecik, TURKEY

Doç. Dr. Ali Bulut, alibulut@sdu.edu.tr

Süleyman Demirel University, Faculty of Theology, Isparta, TURKEY

Doç. Dr. Bilal Deliser, bilaldeliser@cumhuriyet.edu.tr

Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Theology, Sivas, TURKEY

Doç. Dr. Mehmet Altuntaş, mehmet.altuntas@yobu.edu.tr

Yozgat Bozok University, Faculty of Theology, Yozgat, TURKEY

Doç. Dr. Hatice Şahin, hatice.sahin@omu.edu.tr

On Dokuz Mayıs University, Faculty of Theology, Samsun, TURKEY

Doç. Dr. Recep Demir, recep.demir@omu.edu.tr

On Dokuz Mayıs University, Faculty of Theology, Samsun, TURKEY

Doç. Dr. Faruk Özdemir, fozdemir@sinop.edu.tr

Sinop University, Faculty of Theology, Sinop, TURKEY

 DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, rektor@alparslan.edu.tr

Muş Alparslan University, Faculty of Islamic Sciences, Muş, TURKEY

Prof. Dr. M. Halil Çiçek, mhcicek@ybu.edu.tr

Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Islamic Sciences, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. Zekeriya Pak, zekeriyapak@ksu.edu.tr

Kahramanmaraş University, Faculty of  Theology, Kahramanmaraş, TURKEY

Prof. Dr. Hidayet Aydar, hidayet@istanbul.edu.tr

İstanbul University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Prof. Dr. Ömer Çelik, omer.celik@marmara.edu.tr

Marmara University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Prof. Dr. Abdülaziz Hatib, ahatip@marmara.edu.tr

Marmara University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Prof. Dr. Necmettin Gökkır, ngokkir@istanbul.edu.tr

Istanbul University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Prof. Dr. Mevlüt Erten, mevluterten@kku.edu.tr

Kırıkkale University, Faculty of Islamic Sciences, Kırıkkale, TURKEY

Prof. Dr. Talip Özdeş, talip.ozdes@bozok.edu.tr

Yozgat University, Faculty of Theology, Yozgat, TURKEY

Prof Dr. Abdulbaki Güneş, abdulbakigunes@yyu.edu.tr

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of  Theology, Van/TURKEY

Prof. Dr. Hasan Keskin, keskin@cumhuriyet.edu.tr

Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Theology, Sivas, TURKEY

Prof. Dr. Mehmet Ünal, munal@ybu.edu.tr

Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Islamic Sciences, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. Hüseyin Yaşar,  huseyin.yasar@usak.edu.tr

Uşak University, Faculty of Islamic Sciences, Uşak, TURKEY

 Prof. Dr. Ali Akpınar, aliakpinar@selcuk.edu.tr

Necmettin Erbakan University, Faculty of Theology, Konya, TURKEY

Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, zulfikardurmus@nevsehir.edu.tr

Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty of Theology, Nevşehir, TURKEY

Prof. Dr. Mesut Okumuş, mesuto@ankara.edu.tr

Ankara University, Faculty of Theology, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. Remzi Kaya, remzikaya5@yahoo.com

Bursa Uludag University Faculty of Theology, Bursa, TURKEY

Prof. Dr. Ömer Kara, omer.kara@atauni.edu.tr

Atatürk University, Faculty of Theology, Erzurum, TURKEY

 Prof. Dr. Ahmet K. Cihan, akcihan@erciyes.edu.tr

Erciyes University, Faculty of Theology, Kayseri, TURKEY

Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz, hasan.yilmaz@izu.edu.tr

Sabahattin Zaim University, Faculty of Islamic Sciences, İstanbul, TURKEY

Prof. Dr. Şamil Dağcı, dagci@ankara.edu.tr

Ankara University, Faculty of Theology, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. Ebu Bekir Kuzudişli, bekir.kuzudisli@istanbul.edu.tr

Istanbul University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, askilavuz@uludag.edu.tr

Bursa Uludag University, Faculty of Theology, Bursa, TURKEY,

Prof. Dr. Kenan Has, haskenan1963@gmail.com

Erciyes University, Faculty of Theology, Kayseri, TURKEY

Prof. Dr. Celalettin Çelik, celikc@erciyes.edu.tr

Erciyes University, Faculty of Theology, Kayseri, TURKEY

 Prof. Dr. Şuayb Özdemir, sozdemir@amasya.edu.tr

 Amasya University, Faculty of  Theology, Amasya, TURKEY

Prof. Dr. Hüseyin Peker, huseyin.peker@giresun.edu.tr

Giresun University, Faculty of Islamic Sciences, Giresun, TURKEY

Prof. Dr. Mustafa Ağırman, magirman@atauni.edu.tr

Atatürk University, Faculty of Theology, Erzurum, TURKEY

Prof. Dr. İ. Hilmi Karslı, hilmikarsli@mynet.com

Prof. Dr. Abdurahman Ateş, abdurrahman.ates@inonu.edu.tr

İnönü University, Faculty of Theology, Malatya, TURKEY

Doç. Dr. Ali Öğe, alican_042@hotmail.com

Necmettin Erbakan University, Faculty of Theology, Konya, TURKEY