Dergi Hakkında

 Dergi Hakkında

2021 yılında yayımlanmaya başlayan Tafsir Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında, yılda iki sayı olarak yayımlanan ulusal hakemli akademik bir elektronik dergidir.

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde iThenticate yazılımı aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Dergimizde maksimum benzerlik oranı, %20 olarak kabul edilmektedir.

Yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Makale Kabul Tarihleri: Haziran Sayısı İçin: 1 Ocak -15 Mayıs & Aralık Sayısı İçin: 1 Temmuz  -15 Kasım

Amaç ve Kapsam

Tafsir Dergisi, tefsir ve Kur’an’a dair dair araştırma makalesi, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi bilimsel çalışmaları yayımlamak suretiyle kamuoyu ile paylaşmayı ve bahsi geçen alanların bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Tafsir Dergisi, tefsir ve Kur’an’a alanına dair orijinal araştırma makalelerini, çevirileri, tanıtım yazılarını (kitap, makale, tez, proje, sempozyum ve konferanslar için) eleştirel metin çalışmalarını, basitleştirilmiş raporları ve benzeri bilimsel çalışmaları yayımlamak üzere kabul eder.
Derginin kapsamına Tefsir, Tefsir Usûlü, Tefsir Tarihi, Kıraat ve Kur’an araştırmaları girmektedir.
Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce hazırlanmış bilimsel çalışmalar da yayımlanabilir.

YÖNETİM YERİ ve ADRESİ / EXECUTIVE OFFICE

Erciyes Universitesi, İlahiyat Fakültesi, 38030, Kayseri, TURKEY

Erciyes University, Faculty of  Theology, 38030, Kayseri, TURKEY

erdoganp@erciyes.edu.tr

Tel: 0-506 375 00 75   

SAHİBİ ve YAYINCI/ OWNER and PUBLISHER

Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı, erdoganp@erciyes.edu.tr

Erciyes University, Faculty of  Theology, Kayseri, TURKEY

SORUMLU MÜDÜR / RESPONSIBLE MANAGER

Prof. Dr. Hayati Aydın, aydinhayati@yyu.edu.tr

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of  Theology, Van, TURKEY

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ / EDITOR IN CHIEF

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Keskin, zekikeskin1974@hotmail.com

Gaziantep Islam Science And Technology University Faculty of Islamic Sciences, Gaziantep, TÜRKİYE

EDİTÖR / EDITOR

 Dr. Öğr. Üyesi Zeki Keskin, zekikeskin1974@hotmail.com

Gaziantep Islam Science And Technology University Faculty of Islamic Sciences, Gaziantep, TÜRKİYE

 YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Celil Kiraz, ckiraz@uludag.edu.tr

Bursa Uludağ University, Faculty of Theology, Bursa, TURKEY  

Prof. Dr. Mehmet Çiçek, mehmet.cicek@kocaeli.edu.tr

Kocaeli University, Faculty of Theology, Kocaeli, TURKEY

Prof. Dr. Abdullah Kahraman, a.kahraman69@hotmail.com

Marmara University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Prof. Dr. Kerim Buladı, kerim.buladi@istanbul.edu.tr

İstanbul University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

  Prof. Dr. İsmail Karagöz, ismailkaragöz1954@gmail.com

Düzce University, Faculty of Theology, Düzce, TURKEY

Prof. Dr. M. Akif Koç, koc@divinity.ankara.edu.tr

Ankara University, Faculty of Theology, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. Burhan Baltacı, baltaci@kastamonu.edu.tr

Kastamonu University, Faculty of Theology, Kastamonu, TURKEY

Prof. Dr. Abdurrahman Candan, abdurrahman.candan@hbv.edu.tr

Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Theology, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. Muammer Erbaş, muammer.erbas@deu.edu.tr

Dokuz Eylül University, Faculty of Theology, İzmir, TURKEY

Doç. Dr. Şaban Karasakal, sabankarasakalibu.edu.tr

Bolu Abant, İzzet Baysal University, Faculty of Theology, Bolu, TURKEY

Doç. Dr. Aydın Temizer, aydin73@gmail.com

Marmara University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Doç. Dr. Muhammed Coşkun, muhammed.coskun@marmara.edu.tr

Marmara University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Doç. Dr. Muhammed Abay, abay@marmara.edu.tr

Marmara University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Doç. Dr. Avnullah Ateş, enes.ates@bileceik.edu.tr

Bilecik Şeyh Edebali University, Faculty of Islamic Sciences, Bilecik, TURKEY

Doç. Dr. Ali Bulut, alibulut@sdu.edu.tr

Süleyman Demirel University, Faculty of Theology, Isparta, TURKEY

Doç. Dr. Bilal Deliser, bilaldeliser@cumhuriyet.edu.tr

Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Theology, Sivas, TURKEY

Doç. Dr. Mehmet Altuntaş, mehmet.altuntas@yobu.edu.tr

Yozgat Bozok University, Faculty of Theology, Yozgat, TURKEY

Doç. Dr. Hatice Şahin, hatice.sahin@omu.edu.tr

On Dokuz Mayıs University, Faculty of Theology, Samsun, TURKEY

Doç. Dr. Recep Demir, recep.demir@omu.edu.tr

On Dokuz Mayıs University, Faculty of Theology, Samsun, TURKEY

Doç. Dr. Faruk Özdemir, fozdemir@sinop.edu.tr

Sinop University, Faculty of Theology, Sinop, TURKEY

 DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, rektor@alparslan.edu.tr

Muş Alparslan University, Faculty of Islamic Sciences, Muş, TURKEY

Prof. Dr. M. Halil Çiçek, mhcicek@ybu.edu.tr

Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Islamic Sciences, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. Zekeriya Pak, zekeriyapak@ksu.edu.tr

Kahramanmaraş University, Faculty of  Theology, Kahramanmaraş, TURKEY

Prof. Dr. Hidayet Aydar, hidayet@istanbul.edu.tr

İstanbul University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Prof. Dr. Ömer Çelik, omer.celik@marmara.edu.tr

Marmara University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Prof. Dr. Abdülaziz Hatib, ahatip@marmara.edu.tr

Marmara University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Prof. Dr. Necmettin Gökkır, ngokkir@istanbul.edu.tr

Istanbul University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Prof. Dr. Mevlüt Erten, mevluterten@kku.edu.tr

Kırıkkale University, Faculty of Islamic Sciences, Kırıkkale, TURKEY

Prof. Dr. Talip Özdeş, talip.ozdes@bozok.edu.tr

Yozgat University, Faculty of Theology, Yozgat, TURKEY

Prof Dr. Abdulbaki Güneş, abdulbakigunes@yyu.edu.tr

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of  Theology, Van/TURKEY

Prof. Dr. Hasan Keskin, keskin@cumhuriyet.edu.tr

Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Theology, Sivas, TURKEY

Prof. Dr. Mehmet Ünal, munal@ybu.edu.tr

Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Islamic Sciences, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. Hüseyin Yaşar,  huseyin.yasar@usak.edu.tr

Uşak University, Faculty of Islamic Sciences, Uşak, TURKEY

 Prof. Dr. Ali Akpınar, aliakpinar@selcuk.edu.tr

Necmettin Erbakan University, Faculty of Theology, Konya, TURKEY

Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, zulfikardurmus@nevsehir.edu.tr

Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty of Theology, Nevşehir, TURKEY

Prof. Dr. Mesut Okumuş, mesuto@ankara.edu.tr

Ankara University, Faculty of Theology, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. Remzi Kaya, remzikaya5@yahoo.com

Bursa Uludag University Faculty of Theology, Bursa, TURKEY

Prof. Dr. Ömer Kara, omer.kara@atauni.edu.tr

Atatürk University, Faculty of Theology, Erzurum, TURKEY

 Prof. Dr. Ahmet K. Cihan, akcihan@erciyes.edu.tr

Erciyes University, Faculty of Theology, Kayseri, TURKEY

Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz, hasan.yilmaz@izu.edu.tr

Sabahattin Zaim University, Faculty of Islamic Sciences, İstanbul, TURKEY

Prof. Dr. Şamil Dağcı, dagci@ankara.edu.tr

Ankara University, Faculty of Theology, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. Ebu Bekir Kuzudişli, bekir.kuzudisli@istanbul.edu.tr

Istanbul University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, askilavuz@uludag.edu.tr

Bursa Uludag University, Faculty of Theology, Bursa, TURKEY,

Prof. Dr. Kenan Has, haskenan1963@gmail.com

Erciyes University, Faculty of Theology, Kayseri, TURKEY

Prof. Dr. Celalettin Çelik, celikc@erciyes.edu.tr

Erciyes University, Faculty of Theology, Kayseri, TURKEY

 Prof. Dr. Şuayb Özdemir, sozdemir@amasya.edu.tr

 Amasya University, Faculty of  Theology, Amasya, TURKEY

Prof. Dr. Hüseyin Peker, huseyin.peker@giresun.edu.tr

Giresun University, Faculty of Islamic Sciences, Giresun, TURKEY

Prof. Dr. Mustafa Ağırman, magirman@atauni.edu.tr

Atatürk University, Faculty of Theology, Erzurum, TURKEY

Prof. Dr. İ. Hilmi Karslı, hilmikarsli@mynet.com

Prof. Dr. Abdurahman Ateş, abdurrahman.ates@inonu.edu.tr

İnönü University, Faculty of Theology, Malatya, TURKEY

Doç. Dr. Ali Öğe, alican_042@hotmail.com

Necmettin Erbakan University, Faculty of Theology, Konya, TURKEY

İNGİLİZCE DİL EDİTÖRÜ / ENGLISH LANGUAGE EDITOR

Ömer Faruk Şen, omerr.f.sen@gmail.com

ARAPÇA DİL EDİTÖRÜ/ARABIC LANGUAGE EDITOR

Öğr. Gör. Ahmet Ensar Kahraman

Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Afyon Kocatepe University Faculty of Islamic Sciences  Afyonkarahisar/TÜRKİYE ahmetensar06417@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-6133-2509

FRANSIZCA DİL EDİTÖRÜ/ FRENCH LANGUAGE EDITOR

Betül Demirel, betuldemirel@outlook.com

Yazım Kuralları

 • Tafsir Dergisi, ulusal hakemli akademik bir dergi olup yılda iki sayı elektronik olarak yayımlanır. Gerektiği durumlarda bu sayıların dışında özel veya ek sayılar yayımlanabilir. Tefsir ve Kur’an İLE ilgili araştırma makalesi, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi bilimsel çalışmaları yayımlar. Derginin kapsamına Tefsir, Tefsir Usûlü, Tefsir Tarihi, Kıraat ve Kur’an araştırmaları girmektedir.
 • Dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş olmamalıdır. Lisansüstü tezlerden üretilen yazılar ile sempozyum bildirileri ise makale başında etik beyana yer verilerek dergi sistemine yüklenebilir.
 • Örnek: Bu çalışma … tarihinde sunduğumuz/tamamladığımız … başlıklı yüksek lisans tezi/doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır. /This article is extracted from my master thesis/doctorate dissertation entitled “…”, (Master Thesis/PhD Dissertation, ….. University, İstanbul/Turkey, 2020).

 • Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda etik kurul onayı alınmalı ve bu onay (kurul adı, tarih ve sayı no) çalışmanın ilk sayfası ile yöntem kısmında zikredilmelidir. 
 • Dergide Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılar yayımlanabilmektedir. Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.
 • Makalelerin hacmi en az 3.000, (öz, abstract, kaynakça ve dipnotlar hariç) en fazla 10.000 kelime olmalıdır.  (öz, abstract, kaynakça ve dipnotlar dahil) Editör kurulu kararı ile bu sayı aşılabilir. Makalenin başında 150-250 kelimelik Türkçe Öz ve İngilizce Abstract, en az 5 en fazla 7 kelimelik Türkçe anahtar kelime ve İngilizce keywords ile Türkçe ve İngilizce başlıklara yer verilmelidir. Anahtar kelimelerin ilki ilgili disiplin olmalıdır. 
 • Öz/Abstract kısmında; araştırmanın konu, kapsam, önem, amaç ve yöntem gibi temel metodolojik çerçevesi belirtilmeli, ulaşılan sonuç ve yararlanılan kaynaklara ise değinilmemelidir. Öz/Abstract tek paragraf hâlinde yazılmalıdır. Öz kısmında yer alan Türkçe olmayan özel isim (din, mezhep, şahıs, sûre vb.), kitap adı ve kavramların yazımında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nin (Bk. https://islamansiklopedisi.org.tr) kullanımına uyulmalıdır. İngilizce (abstract ve keywords) metninde yer alan özel isimler, kitap adları ve kavramların yazımında ise Encyclopaedia of Islam'ın 3. edisyonu dikkate alınmalıdır.
 • Metin içinde atıf yapılan eserler, KAYNAKÇA başlığı altında aşağıdaki formatta metnin sonuna eklenmelidir. Arapça makalelerin sonunda latin harfleriyle KAYNAKÇA bulunmak zorundadır.
 • Hakkında iki hakem tarafından da “yayımlanabilir” kararı verilen çalışmaların yazarlarından, Türkçe öz ve İngilizce abstract'ı 500-600 kelime olacak şekilde genişletmeleri istenir. Genişletilmiş öz/abstract kısmında; araştırmanın konusu ve yöntemi belirtilmeli, konuya dair bulgu ve tespitlere yer verilmeli ve ulaşılan sonuçlara değinilmelidir.
 • Hakem süreci tamamlanan birden fazla yazarlı çalışmaların sonunda katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanına yer verilmelidir. (bkz. Makale Yazım Şablonu) Ayrıca çıkar çatışması beyan formu doldurularak sisteme yüklenmelidir. 
 • Tafsir Dergisi makale yazımında uluslararası uygunluk açısından Zotero, Mendeley ya da Endnote kullanımını önermektedir.

Yazılar, dergi sistemine yüklenirken aşağıdaki özelliklere göre düzenlenmelidir:

 1. Microsoft Word programında yazılmalıdır.
 2. Metin yazı tipi Türkçe ve İngilizce için Cambria Font; Arapça için Times New Roman olmalıdır.
 3. Makalede kullanılan atıf sistemi, İsnad Atıf Sistemi 2. edisyona (Dipnotlu) uygun olmalıdır. İsnad Atıf Sistemi için tıklayınız.
 4. Sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
 5. Örnek makale yazım şablonu için tıklayınız.
 6. Bütün başlıkların sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Kenar Boşlukları

Kenar Boşlukları
Üst: 4 cm
Alt: 4 cm
Sol 3,5 cm
Sağ 3,5 cm

Öz ve Abstract

Hizalama: Yaslanmış
Özel: Girinti Yok
Aralık: Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk
Satır Aralığı: Tek Satır
Yazı Boyutu :10 Punto

Metin
Hizalama: Yaslanmış
Özel: Girinti İlk satır 1 cm
Aralık: Önce: 3 nk, Sonra: 3 nk
Satır Aralığı: Tek Satır
Yazı Boyutu: 10 Punto

Dipnot
Hizalama: Yaslanmış
Özel Girinti: Asılı 0,5 cm
Aralık: Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk
Satır Aralığı: Tek Satır
Yazı Boyutu: 8 Punto 

(İlk satırda TAB tuşuna basılarak bütün kaynaklar hizalandırılmalı, iki yana yaslı ve satır aralığı tek olmalıdır.)

Kaynakça
Hizalama: Yaslanmış
Özel Girinti: Asılı: 1 cm
Aralık: Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk
Satır Aralığı: Tek Satır
Yazı Boyutu: 10 Punto

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği Beyanı

Tafsir Dergisi yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.

Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Tafsir Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayımladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.

Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale reddedilecektir. Tafsir Dergisi, editör ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Yayına hazırlanan çalışma; kitap bölümü, yayınlammamış tebliğ metni ile yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmiş ise mutlaka çalışmanın ilk sayfasında Türkçe ve İngilizce olarak bu husus belirtilmelidir.

Örnek: Bu çalışma … tarihinde sunduğumuz/tamamladığımız … başlıklı yüksek lisans tezi/doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır. /This article is extracted from my master thesis/doctorate dissertation entitled “…”, (Master Thesis/PhD Dissertation, ….. University, İstanbul/Turkey, 2020).

Bu makale, … Sempozyumu’nda sözlü olarak sunulan ve basılmayan “….” adlı tebliğin içeriği geliştirilerek ve kısmen değiştirilerek üretilmiş halidir. /This paper is the final version of an earlier announcement called “…”, not previously printed, but orally presented at a symposium called “…”, the content of which has now been developed and partially changed.

Tebliğden üretilen makalelerin değerlendirmeye alınabilmesi için yazarın makalesini, “Çalışmam, daha önce yayımlanmamıştır ve yayımlanmayacaktır." şeklinde ıslak imzalı taahhütname ile birlikte göndermesi gereklidir. Zira duplication/tekrar yayın/bilimsel yanıltma/çoklu yayın suçtur. TÜBİTAK Yayın Etik Kurulu'na göre tekrar yayın, aynı araştırma sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamaktır. Bir makale önceden değerlendirilmiş ve yayımlanmışsa bunun dışındaki yayınlar tekrar yayın sayılmaktadır.

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi için tıklayınız.

Tübitak Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği için tıklayınız.

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Genel Eylemler

 1. a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
 2. b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
 3. c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

 1. d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
 2. e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

Diğer etik ihlal türleri şunlardır:

 1. a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
 2. b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
 3. c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,

ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,

 1. d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
 2. e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
 3. f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
 4. g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,

ğ) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,

 1. h) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.

ı) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.

 1. i) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,
 2. j) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,
 3. k) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak, (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 4)

Etik kurallar çerçevesinde; dergide değerlendirilmesi için Etik Kurul İzni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

 1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
 2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Bu çerçevede dergimizde değerlendirmeye alınacak çalışmalarda;

 1. Olgu sunumlarında “Bilgilendirilmiş onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
 2. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
 3. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
 4. Editörler, değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlar. Editörler, çalışmada kullanılan konularda etik kurulun onayı, deneysel araştırmalarla ilgili hiçbir izin olmadığında çalışmayı reddetme sorumluluğuna sahiptir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Paydaşların Sorumlulukları

Araştırmaların paydaşları ve okuyucularının, Tafsir Dergisin’de yayımlanan incelemelerde gördükleri bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin durumlarını tafsirdergisi@gmail.com email adresine bildirmelerini memnuniyetle karşılar.

 1. a) Editörlerin Sorumlulukları

Tafsir Dergisi, editörleri ve alan editörleri, Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kuralları (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), Committee on PublicationEthics (COPE) 'nin yayınladığı Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kuralları (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors) ve yayın etiğinin kötüye kullanımı ya da ihlali ile ilgili olası durumlarda COPE tarafından geliştirilen Yayın Etiği Akış Şemaları ilkelerine dayanarak aşağıdaki etik görev ve sorumlulukları sağlayacaktır :

 • Tarafsızlık ve Yayıncıya Ait Özgürlük. Editörler gönderilen makale önerilerini derginin kapsamına uygun olması ve çalışmalarının önemi ve orijinalliğini dikkate alarak değerlendirirler. Editörler, makale önerisini sunan yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, uyruk veya politik görüşlerini dikkate almazlar. Düzeltme ya da yayınlama kararına dergi editör kurulu dışında diğer kurumlar etki edemez. Editörler, yayımlanan sayıların okuyucuya, araştırmacıya, uygulayıcıya ve bilimsel alana katkıda bulunmasına ve özgün nitelikte olmasına özen gösterir.
 • Bağımsızlık: Editörler, (Editör ve Yardımcı Editörler) ile yayıncı arasındaki ilişki editör bağımsızlığı ilkesine dayanmaktadır. Editörler ve yayıncı arasındaki yazılı anlaşmaya göre, editörlerin tüm kararları yayıncıdan ve dergi sahibinden bağımsızdır. Editörler, dergi politikası, yayım kuralları ve seviyesine uymayan eksik ve hatalı araştırmaları hiçbir etki altında kalmadan reddetmelidir.
 • Gizlilik. Editörler gönderilen bir yazıyla ilgili bilgileri, sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında başka herhangi biriyle paylaşmazlar. En az iki hakem tarafından değerlendirilen makalelerin çift taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilmesini sağlar ve hakemleri gizli tutar.
 • Bilgilendirme ve Görüş Ayrılıkları. Editörler ve yayın kurulu üyeleri, yazarların açık yazılı izni olmaksızın kendi araştırma amaçları için sunulan bir makalede yayınlanmamış bilgileri kullanmazlar. Editörler, kabul ya da reddettiği makalelerle ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
 • Yayın Kararı. Editörler, yayınlanmak üzere kabul edilen tüm makalelerin, alanında uzman olan en az iki hakem tarafından hakem değerlendirmesine tabi tutulmasını sağlar. Editörler, dergiye gönderilen makalelerden hangi eserin yayınlanacağına, söz konusu çalışmanın geçerliliğine, araştırmacılara ve okurlara olan önemine, hakemlerin yorumlarına ve bu gibi yasal şartlara göre karar vermekten sorumludur. Editörler, makaleleri kabul etmek ya da reddetmek sorumluluk ve yetkisine sahiptir. Dolayısıyla sorumluluk ve yetkisini yerinde ve zamanında kullanmak zorundadır.
 • Etik Kaygılar. Editörler sunulan bir yazıya veya yayınlanmış makaleye ilişkin etik kaygılar ortaya çıktığında tedbirler alacaktır. Nitekim fikri mülkiyet haklarından ve etik standartlardan ödün vermeden iş süreçlerine devam ederler. Yayınlandıktan yıllar sonra ortaya çıksa bile, bildirilen her etik olmayan yayınlama davranışı incelenecektir. Editörler, etik kaygılar oluşması durumunda COPE Flowcharts'ı takip eder. Etik sorunların önemli olması durumunda düzeltme, geri çekme uygulanabilir veya konu ile ilgili endişeler dergide yayınlanabilir.
 • Dergi Kurullarıyla İşbirliği: Editörler, danışma komitesi üyelerinin tümünün yayın politikalarına ve yönergelerine uygun olarak süreçleri ilerletmesini sağlar. Danışma kurulu üyelerine yayın politikaları hakkında bilgi verir. Danışma kurulu üyelerinin çalışmalarını bağımsız olarak değerlendirmesini sağlar. Yeni danışma kurulu üyelerine katkıda bulunabilir ve uygun şekilde karar verir. Değerlendirme için danışma kurulu üyelerinin uzmanlığına uygun çalışmaları göndermelidir. Danışma kurulu ile düzenli olarak etkileşime geçer. Yayın politikaları ve dergi gelişimi için yayın kurulu ile düzenli toplantılar düzenler.
 1. b) Yazarların Sorumlulukları
 2. Raporlaştırma standartları: Orijinal araştırmanın yazarları, yapılan çalışmanın ve sonuçların doğru bir şekilde sunulmasını ve ardından çalışmanın öneminin objektif bir şekilde tartışılmasını sağlamalıdır. Makale önerisi yeterli detay ve referans içermelidir.
 3. Veri erişimi ve saklama: Yazarların, çalışmalarının ham verilerini saklamaları gerekmektedir. Gerektiğinde, dergi tarafından talep edilmesi durumunda editör incelemesi için sunmalıdırlar.
 4. Özgünlük ve intihal: Yazarlar, tamamen orijinal eserler göndermelidirler ve başkalarının çalışmalarını veya sözlerini kullanmışlarsa, bu uygun şekilde alıntılanmış olmalıdır. İntihal, tüm biçimlerinde etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez. Bu nedenle dergiye makale gönderen tüm yazarlardan benzerlik oranı raporu istenmektedir.
 5. Birden çok, yinelenen, yedekli veya eşzamanlı gönderim / yayın: Yazarlar başka bir dergide daha önce yayınlanmış bir makaleyi değerlendirilmek için göndermemelidir. Bir makalenin birden fazla dergiye eşzamanlı olarak sunulması etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.
 6. Makalenin yazarlığı: Sadece yazarlık kriterlerini yerine getiren kişiler, yazının içeriğinde yazar olarak listelenmelidir. Bu yazarlık kriterleri şu şekildedir; (i) tasarım, uygulama, veri toplama veya analiz aşamalarına katkı sağlamıştır (ii) yazıyı hazırlamış veya önemli entelektüel katkı sağlamış veya eleştirel olarak revize etmiştir veya (iii) makalenin son halini görmüş, onaylamış ve yayınlanmak üzere teslim edilmesini kabul etmiştir. Sorumlu yazar, tüm yazarların (yukarıdaki tanıma göre) yazar listesine dâhil edilmesini sağlamalı ve yazarların makalenin son halini gördüklerini ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiklerini beyan etmelidir.
 7. Beyan ve çıkar çatışmaları: Yazarlar, mümkün olan en erken aşamada (genellikle makale gönderimi sırasında bir bildirme formu sunarak ve makalede bir beyanı dâhil ederek) çıkar çatışmalarını açığa çıkarmalıdır. Çalışma için tüm mali destek kaynakları beyan edilmelidir (varsa hibe/fon numarası veya diğer referans numarası dâhil).
 8. Hakem değerlendirme süreci: Yazarlar hakem değerlendirme sürecine katılmakla yükümlüdürler ve editörlerin ham veri taleplerine, açıklamalara ve etik onayının kanıtlarına ve telif hakkı izinlerine derhal yanıt vererek tam olarak iş birliği yapmakla yükümlüdürler. İlk olarak "gerekli revizyon" kararı verilmesi durumunda, yazarlar hakemlerin yorumlarına sistematik bir şekilde verilen son tarihe kadar yazılarını gözden geçirip yeniden ibraz etmelidir.
 9. Yayınlanan eserlerde temel hatalar: Yazarlar kendi yayınladıkları çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar bulduklarında, dergi editörlerini veya yayıncılarını derhal bilgilendirmek ve makale üzerinde bir dizgi hatası (erratum) düzeltmek veya makaleyi yayımdan çıkarmak için dergi editörleriyle veya yayıncılarıyla işbirliği yapmakla yükümlüdür. Editörler veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, yazarın makaleyi derhal düzeltme veya geri çekme veya derginin editörlerine kâğıdın doğruluğuna dair kanıt sunma yükümlülüğünü almalıdır.
 10. c) Hakemlerin Sorumlulukları
 11. Editoryal kararlara katkı: Editör kararlarında editörlere yardımcı olur ve editoryal iletişim yoluyla yazarlara makalelerini iyileştirmede yardımcı olur. Makale ile ilgili diğer makale, eser, kaynak, atıf, kural ve benzeri eksiklerin tamamlanmasını işaret edilmelidir.
 12. Sürat: Makale önerisini incelemek için yeterli nitelikte hissetmeyen veya makale incelemesinin zamanında gerçekleşemeyeceğini bilen herhangi bir hakem, derhal editörleri haberdar etmeli ve gözden geçirme davetini reddetmeli, böylece yeni hakem atamasının yapılması sağlanmalıdır.
 13. Gizlilik: Gözden geçirilmek üzere gönderilen tüm makale önerileri gizli belgelerdir ve bu şekilde ele alınmalıdır. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır. Bu durum inceleme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.
 14. Tarafsızlık standartları: Makale önerisi ile ilgili yorumlar tarafsız olarak yapılmalı ve yazarların makaleyi geliştirmek için kullanabileceği şekilde öneriler yapılmalıdır. Yazarlara yönelik kişisel eleştiriler uygun değildir.
 15. Kaynakların kabulü: Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Hakem ayrıca, incelenen yazı ile başka herhangi bir makalenin (yayınlanmış veya yayınlanmamış) herhangi bir önemli benzerliğini editörüne bildirmelidir.
 16. Çıkar çatışmaları: Çıkar çatışmaları editöre bildirilmelidir. Hakemler ile değerlendirme konusu makalenin paydaşları arasında çıkar çatışması olmamalıdır.

Yayın Politikası

Makale Kabul

Tafsir Dergisi’ne gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.

Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için, daha önce başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.

Makale adı Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı; yazarların adları, soyadları, akademik unvanları, çalıştıkları kurum ve ORCID bilgileri belirtilmelidir. Ayrıca yazarların iletişim bilgileri (e-posta adresleri) tam olarak verilmelidir.

Tafsir Dergisi’nin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda derginin 1/3'ünü geçmeyecek şekilde İngilizce ve Arapça ile yazılmış yazılara da yer verilebilir. İngilizce ve Arapça yazıların Türkçe başlık, öz ve abstract içermesi; Arapça yazıların ayrıca Latin Alfabesi kullanılarak yazılmış kaynakça içermesi gereklidir.

Araştırma makalesinin hacmi en az 3.000, en fazla 10.000 kelime olmalıdır (öz, abstract, kaynakça dahil). Bu kelime sayısını aşan makaleler kurul kararı ile kabul edileblir. Türkçe başlık, öz (150-250 kelime), anahtar kelimeler (en az 5, en fazla 7 kavram), İngilizce başlık, abstract (150-250 kelime), keywords (en az 5, en fazla 7 kavram) ve İsnad Atıf Sistemi 2. edisyonda hazırlanan kaynakça içermesi gereklidir.

Hakkında iki hakem tarafından da “yayımlanabilir” kararı verilen çalışmaların yazarlarından, Türkçe öz ve İngilizce abstract'ı 500-600 kelime olacak şekilde genişletmeleri istenir.

Makalenin derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.

Aralık ve Haziran ayında yayımlanan dergiye makale kabul tarihleri Aralık sayısı için; 1 Temmuz -1 Kasım & Haziran sayısı için: 1 Ocak  1-Mayıs arasıdır.

Makale Değerlendirme Süreci

Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar Ön Kontrol ve Hakem Değerlendirme süreçlerinden geçirilmektedir.

Gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.

Yazılar, önce Editör Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından (Ön Kontrol) incelenir. Yazılar iThenticate yazılımı aracılığıyla intihal kontrolünden geçirilir. Dergimizde maksimum benzerlik oranı, %20 olarak kabul edilmektedir. Ön kontrol sürecinde yetersiz görülen çalışmalar hakem sürecine alınmadan Yayın Kurulu tarafından yazara iade edilir. Ön kontrol sürecinde yeterli görülen çalışmalar değerlendirmeleri için hakem sürecine alınır veya eksiklikleri gidermesi için yazara gönderilir.

Ön Kontrol sürecinde üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.

Ön Kontrol sürecini geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır. Hakemlerin isimleri gizli tutulur. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Editör Kurulu hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve Editör Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler.

Atıf ve Referans Sistemi

Tafsir Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında İsnad Atıf Sistemi 2. edisyonunun kullanılmasını şart koşmaktadır.

İntihal Tespit Politikası

İntihal tespitinde iThenticate yazılımı aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Dergimizde maksimum benzerlik oranı, %20 olarak kabul edilmektedir.

Yayın ve Değerlendirme Ücreti

Tafsir Dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Çıkar Çatışmaları

Tafsir Dergisi, yazarlara ve hakemlere derginin yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde sürdürüleceğini garanti eder. Birden fazla yazarlı çalışmalarda, hakem süreci tamamlanan çalışmanın sonunda katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanına yer verilmelidir. (bkz. Makale Yazım Şablonu) Ayrıca hakem süreci tamamlanınca yazarlardan çıkar çatışması beyan formunu doldurup sisteme yüklemeleri istenir.

Telif Hakkı Bildirimi

Tafsir Dergisi'ne yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir ortamda yayımlanmamış veya herhangi bir yayın ortamına yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Tafsir dergisine makale gönderen yazar(lar) telif hakkı bildirim metnin kabul etmiş sayılır. 

Telif Hakkı Bildirim Metni

Yazar(lar);

 1.  Sunulan makalenin, yazar(lar)ın özgün çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını,
 2. Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
 3. Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
 4. Makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak için sunulmadığını,
 5. Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.

Yazarlar, Tafsir Dergisi'nde yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. 

Ücret Politikası

Tafsir Dergisi yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

 Açık Erişim Politikası

Tafsir DergisiCreative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC 4.0) ile lisanslanmıştır. 

Tafsir Dergisi, bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim politikasını benimsemektedir. Dergimizde yayımlanan çalışmaların tamamı tüm ekleriyle birlikte dergimiz arşivinde ücretsiz ve sürekli erişime açıktır.

Tafsir Dergisi, Budapeşte Açık Erişim  Deklarasyonunu kabul etmiştir. Bk. http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures/

Budapeşte Açık Erişim Girişimi: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/

 

İletişim Bilgileri

Tafsir Dergisi

Erdoğan Pazarbaşı, erdoganp@erciyes.edu.tr

Tel: 0506 375 00 75  

Erciyes Universitesi, İlahiyat Fakültesi, 38030, Kayseri, TURKEY

Erciyes University, Faculty of  Theology, 38030, Kayseri, TURKEY

EDİTÖR / EDITOR

 Dr. Öğr. Üyesi Zeki Keskin, zekikeskin1974@hotmail.com

Gaziantep Islam Science And Technology University Faculty of Islamic Sciences, Gaziantep, TÜRKİYE

Editör Yardımcıları

 1. Mehmet Demirci, hmehmetdemirci@hotmail.com

Erciyes University, Faculty of Theology, Kayseri, TÜRKİYE

Erciyes Universitesi, İlahiyat Fakültesi, Kayseri, TÜRKİYE

 1. Fatih Özaktan, fatihozaktan@hotmail.com

Tel: 0537 333 72 22

Afyon Kocatepe Universitesi, İslami İlimler Fakültesi, Afyonkarahisar, TURKEY

Afyon Kocatepe University, Faculty of Islamic Sciences Afyonkarahisar, TURKEY