Amaç ve Kapsam

Tafsir Dergisi, tefsir ve Kur’an’a dair dair araştırma makalesi, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi bilimsel çalışmaları yayımlamak suretiyle kamuoyu ile paylaşmayı ve bahsi geçen alanların bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Tafsir Dergisi, tefsir ve Kur’an’a alanına dair orijinal araştırma makalelerini, çevirileri, tanıtım yazılarını (kitap, makale, tez, proje, sempozyum ve konferanslar için) eleştirel metin çalışmalarını, basitleştirilmiş raporları ve benzeri bilimsel çalışmaları yayımlamak üzere kabul eder.
Derginin kapsamına Tefsir, Tefsir Usûlü, Tefsir Tarihi, Kıraat ve Kur’an araştırmaları girmektedir.
Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce hazırlanmış bilimsel çalışmalar da yayımlanabilir.