Dergi Kurulları

SAHİBİ ve YAYINCI/ OWNER and PUBLISHER

Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı, erdoganp@erciyes.edu.tr

Erciyes University, Faculty of  Theology, Kayseri, TURKEY

SORUMLU MÜDÜR / RESPONSIBLE MANAGER

Prof. Dr. Hayati Aydın, aydinhayati@yyu.edu.tr

Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of  Theology, Van, TURKEY

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ / EDITOR IN CHIEF

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Keskin, zekikeskin1974@hotmail.com

Gaziantep Islam Science And Technology University Faculty of Islamic Sciences, Gaziantep, TURKEY

 YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Celil Kiraz, ckiraz@uludag.edu.tr

Bursa Uludağ University, Faculty of Theology, Bursa, TURKEY  

Prof. Dr. Mehmet Çiçek, mehmet.cicek@kocaeli.edu.tr

Kocaeli University, Faculty of Theology, Kocaeli, TURKEY

Prof. Dr. Abdullah Kahraman, a.kahraman69@hotmail.com

Marmara University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Prof. Dr. Kerim Buladı, kerim.buladi@istanbul.edu.tr

İstanbul University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

  Prof. Dr. İsmail Karagöz, ismailkaragöz1954@gmail.com

Düzce University, Faculty of Theology, Düzce, TURKEY

Prof. Dr. M. Akif Koç, koc@divinity.ankara.edu.tr

Ankara University, Faculty of Theology, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. Burhan Baltacı, baltaci@kastamonu.edu.tr

Kastamonu University, Faculty of Theology, Kastamonu, TURKEY

Prof. Dr. Abdurrahman Candan, abdurrahman.candan@hbv.edu.tr

Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Theology, Ankara, TURKEY

Prof. Dr. Muammer Erbaş, muammer.erbas@deu.edu.tr

Dokuz Eylül University, Faculty of Theology, İzmir, TURKEY

Doç. Dr. Şaban Karasakal, sabankarasakalibu.edu.tr

Bolu Abant, İzzet Baysal University, Faculty of Theology, Bolu, TURKEY

Doç. Dr. Aydın Temizer, aydin73@gmail.com

Marmara University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Doç. Dr. Muhammed Coşkun, muhammed.coskun@marmara.edu.tr

Marmara University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Doç. Dr. Muhammed Abay, abay@marmara.edu.tr

Marmara University, Faculty of Theology, İstanbul, TURKEY

Doç. Dr. Avnullah Ateş, enes.ates@bileceik.edu.tr

Bilecik Şeyh Edebali University, Faculty of Islamic Sciences, Bilecik, TURKEY

Doç. Dr. Ali Bulut, alibulut@sdu.edu.tr

Süleyman Demirel University, Faculty of Theology, Isparta, TURKEY

Doç. Dr. Bilal Deliser, bilaldeliser@cumhuriyet.edu.tr

Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Theology, Sivas, TURKEY

Doç. Dr. Mehmet Altuntaş, mehmet.altuntas@yobu.edu.tr

Yozgat Bozok University, Faculty of Theology, Yozgat, TURKEY

Doç. Dr. Hatice Şahin, hatice.sahin@omu.edu.tr

On Dokuz Mayıs University, Faculty of Theology, Samsun, TURKEY

Doç. Dr. Recep Demir, recep.demir@omu.edu.tr

On Dokuz Mayıs University, Faculty of Theology, Samsun, TURKEY

Doç. Dr. Faruk Özdemir, fozdemir@sinop.edu.tr

Sinop University, Faculty of Theology, Sinop, TURKEY

İNGİLİZCE DİL EDİTÖRÜ / ENGLISH LANGUAGE EDITOR

Ömer Faruk Şen, omerr.f.sen@gmail.com

FRANSIZCA DİL EDİTÖRÜ/ FRENCH LANGUAGE EDITOR

Betül Demirel, betuldemirel@outlook.com