Yazar Rehberi

• Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ön kontrol, intihal taraması, hakem değerlendirmesi, Türkçe -İngilizce dil kontrolü aşamalarından geçirilmektedir.

• Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.

• Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır

• Öz (Abstract) kısmında; araştırmanın konusu, kapsamı, önemi ve amaçları belirtilmelidir. Öz ve Abstract 150-250 kelime içermelidir. 500-700 kelimelik öz ve abstract hakem süreci tamamlandıktan sonra talep edilir.

• Tafsir Dergisi, İsnad 2 Atıf Sistemini (The Isnad 2 Citation Style) kullanmaktadır.