Muhammed Âbid Câbirî, Arap Aklının Oluşumu (Arap Aklının Eleştirisi 1) Çeviri İbrahim Akbaba

Kitap Tanıtımı Muhammed Âbid Câbirî, Arap Aklının Oluşumu (Arap Aklının Eleştirisi 1) Çeviri İbrahim Akbaba, 1. Baskı (İstanbul: Mana Yayınları, Eylül 2019), 430 sayfa

Yazarlar

  • AYŞE AYTEKİN Gümüşhane Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

İslâm Düşüncesi,

Özet

Çağdaş İslâm düşüncesinin önemli temsilcilerinden biri olan Muhammed Âbid Câbirî, Arap Rönesansı’nın ve fayda vermeyen tüm zihniyetlerin ancak akıl gücü, eski ve yeninin sentezi ve eleştirisi, gelenek ve kültürün incelenmesi, yeni bir yöntem ve rasyonaliteyle temizlenebileceğini ve geleceğin inşasının ancak bu şekille sağlanabileceğini eserlerinde -çekinmeden- korkusuzca ifade etmektedir. Ona göre, Arap ve İslâm felsefesindeki ve geleneğindeki bilgi anlayışlarının çözümlenmesi, eleştirilmesi, gereksiz ve faydasız tüm unsurların yok edilmesi, çağın ihtiyacına hizmet eden ürün ve eserlerin tespiti ve bunların yeniden hayata kazandırılması insanlık için elzemdir. Bu uğurda İslâm klasik akli gelenekleri-modern Batılı düşünce geleneği-sömürge sonrası Arap düşüncesinin rasyonel birleşimi, karışımı ve sentezi zaruri bir çabadır. Bu çabaya dair teorik ve pratik bilgileri, aşamaları, argümanları, yapısalcı çözüm önerilerini ve dahasını, tanıtımını yaptığımız Arap Aklının Oluşumu isimli eserinde tartışan müellifin görüşlerini ve bu görüşlere dair değerlendirmelerimizi sunmak çalışmamızın temel amacıdır.

Yayınlanmış

2022-11-30