Kitap İncelemesi Bilinen İlk “Kur’an Psikolojisi” Çalışması: Ziya Talat Çağıl / Çorum-İskilipli: Die Seelenehre des Korans: Mit Besonderer Berücksichtigung der Terminologie (Halle (Saale) Buchdruckerei Heinrich John, 1929)

Yazarlar

  • Abdurrahman Kasapoğlu İnenü üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Tefsîr- Kur’ân, psikoloji- Ziya Talat Çağıl

Özet

 

Psikolojik tefsiri, bağımsız çağdaş tefsir ekolü olarak sistemleştirme çalışmalarımda, modern anlamda Kur’an psikolojisi araştırmalarının başlangıç tarihi olarak Abdu’l-Vehhâb Hamûde’nin el-Kur’ân ve İlmu’n-Nefs eserini yayınladığı 1962 yılını esas almıştım. Tâ ki, Ziya Talat Çağıl’ın Die Seelenehre des Korans isimli doktora tezini görünceye kadar. Eseri inceledikten sonra modern “Kur’an psikolojisi” araştırmalarının tarihini 1928’e çekmeye karar verdim. Zira Die Seelenehre des Korans isimli doktora tezi muhtevasıyla ve sistematiğiyle Kur’an’daki psikoloji konularını inceleyen ilk Kur’an araştırması hüviyetini taşıyordu. Bu eser incelemesinde Ziya Talat Çağıl’ın hayatını ve ilmî kişiliğini yansıtacak bilgiler verilmiş, incelemeye konu olan eseri içerik olarak kısaca tanıtılmıştır. Eserin çağdaş Kur’an psikolojisi çalışmaları tarihindeki yeri ve önemi vurgulanmıştır.

 

Yayınlanmış

2022-11-30