Kur’an’da Âhiret İnancının Tesisi Bağlamında “Kellâ/كَلَّا” Edatının Geçtiği Âyetlerin İncelenmesi

Yazarlar

  • Ahmet Yürekli Dib Uzman Vaiz

Anahtar Kelimeler:

Kur’ân,- Âhiret- Reddetme.

Özet

Kur’an-ı Kerim, Allah’ın Peygamber(sav) aracılığıyla bizlere gönderdiği ilahi bir kitaptır. Bu ilahi kitabın muhatap olmak, büyük bir lütuf olduğu gibi aynı zamanda bizim için bir imtihan vesilesidir. Müslümanların, Allah’ın kelamını dikkate alma ve buna uygun davranma sorumlulukları vardır. İman sahibi herkes, Allah’ın kelamı olan Kur’an’ın, anlam ve lafız olarak fazla yahut eksik bırakılmamış olduğuna iman eder. Her bir sûre, her bir âyet ve her bir lafız yerli yerindedir ve olmazsa olmazdır. Bu hakikatten hareketle Kur’an’daki bu kusursuzluğun önemine binaen her bir kelimeye, yemine veya vurguya ayrı bir önemle bakmak gerekmektedir. Bu yönüyle ilahî kelâmın sahibi Allah’ın, mesajını muhataba ulaştırırken kullandığı ifadeler, yeminler, tekrarlar ve itiraz cümleleri gibi v.s. önem arz etmektedir. Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim’de on beş Mekkî sûrenin otuz üç farklı yerinde geçmekte olan “kellâ/كَــلاَّ edatının mâna itibariyle farklı yansımalarına temas edilecektir. Söz konusu edat Kur’an’da genelde tevhit ve âhiret inancınının tesisi bağlamında kullanılmaktadır. Bu makalede âhiret inancının tesisi özelinde Kur’an’daki “kellâ/كَــلاَّ edatları değerlendirilecektir.

Yayınlanmış

2022-11-30