Yazım Kuralları

 • Tafsir Dergisi, ulusal hakemli akademik bir dergi olup yılda iki sayı elektronik olarak yayımlanır. Gerektiği durumlarda bu sayıların dışında özel veya ek sayılar yayımlanabilir. Tefsir ve Kur’an ile ilgili araştırma makalesi, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi bilimsel çalışmaları yayımlar. Derginin kapsamına Tefsir, Tefsir Usûlü, Tefsir Tarihi, Kıraat ve Kur’an araştırmaları girmektedir.
 • Dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş olmamalıdır. Lisansüstü tezlerden üretilen yazılar ile sempozyum bildirileri ise makale başında etik beyana yer verilerek dergi sistemine yüklenebilir.
 • Örnek: Bu çalışma … tarihinde sunduğumuz/tamamladığımız … başlıklı yüksek lisans tezi/doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır. /This article is extracted from my master thesis/doctorate dissertation entitled “…”, (Master Thesis/PhD Dissertation, ….. University, İstanbul/Turkey, 2020).
  Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda etik kurul onayı alınmalı ve bu onay (kurul adı, tarih ve sayı no) çalışmanın ilk sayfası ile yöntem kısmında zikredilmelidir. 
 • Dergide Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılar yayımlanabilmektedir. Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.
 • Makalelerin hacmi en az 3.000, en fazla 9.000 kelime olmalıdır (öz, abstract, kaynakça ve ek hariç). 9.000 kelimeyi geçen makaleler editör kurulu kararı ile aşılabilir. Makalenin başında 150-250 kelimelik Türkçe Öz ve İngilizce Abstract, en az 5 en fazla 7 kelimelik Türkçe anahtar kelime ve İngilizce keywords ile Türkçe ve İngilizce başlıklara yer verilmelidir. Anahtar kelimelerin ilki ilgili disiplin olmalıdır. 
 • Öz/Abstract kısmında; araştırmanın konu, kapsam, önem, amaç ve yöntem gibi temel metodolojik çerçevesi belirtilmeli, ulaşılan sonuç ve yararlanılan kaynaklara ise değinilmemelidir. Öz/Abstract tek paragraf hâlinde yazılmalıdır. Öz kısmında yer alan Türkçe olmayan özel isim (din, mezhep, şahıs, sûre vb.), kitap adı ve kavramların yazımında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nin (Bk. https://islamansiklopedisi.org.tr) kullanımına uyulmalıdır. İngilizce (abstract ve keywords) metninde yer alan özel isimler, kitap adları ve kavramların yazımında ise Encyclopaedia of Islam'ın 3. edisyonu dikkate alınmalıdır.
 • Metin içinde atıf yapılan eserler, KAYNAKÇA başlığı altında aşağıdaki formatta metnin sonuna eklenmelidir. Arapça makalelerin sonunda latin harfleriyle KAYNAKÇA bulunmak zorundadır.
 • Hakkında iki hakem tarafından da “yayımlanabilir” kararı verilen çalışmaların yazarlarından, Türkçe öz ve İngilizce abstract'ı 300-400 kelime olacak şekilde genişletmeleri istenir. Genişletilmiş öz/abstract kısmında; araştırmanın konusu ve yöntemi belirtilmeli, konuya dair bulgu ve tespitlere yer verilmeli ve ulaşılan sonuçlara değinilmelidir.
 • Hakem süreci tamamlanan birden fazla yazarlı çalışmaların sonunda katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanına yer verilmelidir. (bkz. Makale Yazım Şablonu) Ayrıca çıkar çatışması beyan formu doldurularak sisteme yüklenmelidir. 
 • Tafsir Dergisi makale yazımında uluslararası uygunluk açısından Zotero, Mendeley ya da Endnote kullanımını önermektedir.

Yazılar, dergi sistemine yüklenirken aşağıdaki özelliklere göre düzenlenmelidir:

 1. Microsoft Word programında yazılmalıdır.
 2. Metin yazı tipi Türkçe ve İngilizce için Cambria Font; Arapça için Times New Roman olmalıdır.
 3. Makalede kullanılan atıf sistemi, İsnad Atıf Sistemi 2. edisyona (Dipnotlu) uygun olmalıdır. İsnad Atıf Sistemi için tıklayınız.
 4. Sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
 5. Bütün başlıkların sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Kenar Boşlukları

Üst: 4 cm
Alt: 4 cm
Sol 3,5 cm
Sağ 3,5 cm

Öz ve Abstract

Hizalama: Yaslanmış
Özel: Girinti Yok
Aralık: Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk
Satır Aralığı: Tek Satır
Yazı Boyutu :10 Punto

Metin
Hizalama: Yaslanmış
Özel: Girinti İlk satır 1 cm
Aralık: Önce: 3 nk, Sonra: 3 nk
Satır Aralığı: Tek Satır
Yazı Boyutu: 10 Punto

Dipnot
Hizalama: Yaslanmış
Özel Girinti: Asılı 0,5 cm
Aralık: Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk
Satır Aralığı: Tek Satır
Yazı Boyutu: 8 Punto

(İlk satırda TAB tuşuna basılarak bütün kaynaklar hizalandırılmalı, iki yana yaslı ve satır aralığı tek olmalıdır.)

Kaynakça
Hizalama: Yaslanmış
Özel Girinti: Asılı: 1 cm
Aralık: Önce: 0 nk, Sonra: 0 nk
Satır Aralığı: Tek Satır
Yazı Boyutu: 10 Punto