Telif Hakkı Bildirimi

Tafsir Dergisi'ne yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir ortamda yayımlanmamış veya herhangi bir yayın ortamına yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Tafsir dergisine makale gönderen yazar(lar) telif hakkı bildirim metnin kabul etmiş sayılır. 

Telif Hakkı Bildirim Metni

Yazar(lar);

  1.  Sunulan makalenin, yazar(lar)ın özgün çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını,
  2. Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
  3. Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
  4. Makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak için sunulmadığını,
  5. Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.

Yazarlar, Tafsir Dergisi'nde yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır.